Spadek – prawo, dział i zrzeczenie się spadku

Śmierć bliskiej osoby powoduje przede wszystkim ból i rozpacz, ale może przynieść też niemałe problemy. Po osobie zmarłej zostaje jej majątek, który staje się z chwilą jej śmierci spadkiem. Spadek nierzadko staje się przyczyną problemów związanych z całym postępowaniem spadkowym, sporów, a nawet konfliktów między spadkobiercami. Kto ma prawo do spadku, jak dzielony jest spadek i jak można się go zrzec?

Kto ma prawo do spadku?

Przede wszystkim prawo do spadku mają najbliżsi zmarłego, ujęci w jego testamencie. Jednak inne osoby, które nie zostały w nim ujęte, także mają prawo do niewielkiej części majątku, zwanej zachowkiem. Jeśli zaś zmarły nie sporządził przed śmiercią testamentu, spadek zostaje przyznany najbliższym członkom rodziny, w kolejności: małżonek – dzieci – wnuki – dalsi członkowie rodziny. Może jednak zdarzyć się tak, że zmarła osoba była samotna i nie miała rodziny. Jeśli nie przekazała majątku w testamencie nikomu, trafia on do gminy, gdzie mieszkał zmarły albo do skarbu państwa. Nabycie spadku można potwierdzić u notariusza lub w sądzie poprzez stwierdzenie nabycia spadku. W dokumencie powinni być wymienieni wszyscy spadkobiercy. Nabycie spadku przez wiele osób generuje konieczność odpowiedniego podziału spadku. 

Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest i kto może się o nie ubiegać? Zobacz koniecznie nasz niedawny wpis.

Dział spadku – jak to się odbywa?

Dział spadku powoduje zniesienie jego wspólności oraz sprecyzowanie, które elementy spadku otrzymają konkretni spadkobiercy. Dział spadku może zostać przeprowadzony dwoma sposobami, a mianowicie w drodze umowy lub w sądzie. Jeśli udało się dojść do porozumienia i pomiędzy spadkobiercami panuje pełna zgoda co do podziału spadku, wystarczy że wszyscy podpiszą umowę. Powinna ona zawierać szczegółową listę elementów spadku oraz dokładny zapis o podziale tych elementów między poszczególnych spadkobierców. Bywa jednak tak, że po zmarłym zostaje tylko nieruchomość, której nie da się podzielić. W takiej sytuacji można umówić się na jedno z dwóch rozwiązań:

  • przyznanie jednej osobie prawo do nieruchomości, przy czym będzie musiała ona spłacić odpowiednią część jej wartości każdemu z pozostałych spadkobierców;
  • spieniężenie nieruchomości i równy podział kwoty między wszystkich spadkobierców

Umowa o podziale spadku może być sporządzona w dowolny sposób, nawet ustnie, jednak zalecane jest sporządzenie jej w formie pisemnej. Jeśli zaś w spadku jest nieruchomość, umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Kiedy jednak nie uda się spadkobiercom dojść do porozumienia, dział spadku odbywa się na drodze sądowej. Sąd najpierw ustala skład i wartość spadku, a następnie dokonuje podziału pomiędzy spadkobierców. 

Jak można zrzec się spadku?

Bywa, że w spadku po zmarłym otrzymuje się długi. W takiej sytuacji, jeśli spadkobierca nie chce ich spłacać, pozostaje zrzeczenie się spadku. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zrzec się spadku na czyjąś korzyść. Zrzeczenie się spadku najlepiej załatwić u notariusza lub w sądzie. Jest na to czas do 6 miesięcy od nabycia spadku. 

Chcesz szybko pozbyć się i spieniężyć otrzymany spadek? Wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie Kasa-Za-M a w ciągu 24h dostaniesz od nas wstępną propozycję cenową. 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!