Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest oraz kto i jak może się o nie ubiegać?

Kiedy człowiek umiera, zostają po nim wszystkie jego rzeczy, pieniądze, cały jego majątek. To wszystko staje się spadkiem, dziedziczonym przez najbliższe osoby, najczęściej współmałżonków, dzieci czy wnuki. Osoba mająca interes prawny, może wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku. Co to takiego jest, czy jest konieczne oraz kto i w jaki sposób może się o to ubiegać?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku i czy jest obowiązkowe?

Stwierdzenie nabycia spadku, to absolutny dowód na to, że spadkobierca nabywa spadek zgodnie z prawem. Jest to potwierdzenie, że spadkobierca nabył spadek i ma do niego pełne prawo. Nie ma żadnych przepisów, według których byłoby to obowiązkowe. Uzyskanie takiego potwierdzenia jest tylko i wyłącznie w interesie spadkobiercy i każdej osoby mającej w tym interes prawny. Mimo że nie jest to obowiązkowe, brak stwierdzenia nabycia spadku może utrudnić spadkobiercy niektóre działania związane z uzyskanym spadkiem. Na przykład, osoba zmarła mogła mieć dłużników, od których spadkobierca może żądać spłaty tych długów. Jednak bez stwierdzenia nabycia spadku będzie ciężko cokolwiek załatwić. Podobnie w przypadku, gdy w spadku jest nieruchomość. Spadkobierca musi wtedy jak najszybciej złożyć wniosek w sądzie o wpisanie siebie w księgach wieczystych jako nowego właściciela. Musi jednak dołączyć do wniosku stwierdzenie nabycia spadku, bo inaczej nic nie załatwi, a za nie zgłoszenie się jako nowy właściciel można zapłacić wysoką karę. 

Kto i po co może potrzebować stwierdzenia nabycia spadku?

Przede wszystkim dokument taki potrzebny może być spadkobiercy, dla którego jest to niepodważalny dowód na posiadanie prawa do spadku. Oprócz niego jest jeszcze wiele osób, które mogą żądać takiego dokumentu. Są to na przykład zapisobiercy i wierzyciele zarówno spadkobiercy, jak i spadkodawcy. Zapisobierca dzięki stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę może domagać się od niego wykonania zapisu. Wierzyciele zaś mogą domagać się spłaty długów. Niestety można po zmarłym odziedziczyć długi. Wtedy wierzyciel spadkodawcy może załatwić stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę i od niego domagać się spłaty odziedziczonego długu. Wierzyciel spadkobiercy zaś może domagać się spłaty długów, wiedząc, że spadkobierca w spadku otrzymał pieniądze lub majątek, który można spieniężyć i posiada środki na spłatę. 

W jaki sposób można uzyskać potwierdzenie nabycia spadku?

Postanowienie o nabyciu spadku może wydać sąd albo notariusz. Aby je uzyskać drogą sądową, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwy dla miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy lub miejsca, gdzie znajduje się jego majątek, jeśli nie da się ustalić miejsca pobytu. Postanowienie o nabyciu spadku nie może zostać ustalone przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, czyli dnia śmierci spadkodawcy. Jest taka możliwość jedynie wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Sąd sprawdza z urzędu, kto jest spadkobiercą poprzez sprawdzenie zapisów w testamencie spadkodawcy i wydaje stwierdzenie po przeprowadzeniu rozprawy. W postanowieniu wymienieni są wszyscy spadkobiercy i wysokość ich udziałów. Istnieje też możliwość uzyskania stwierdzenia nabycia spadku u notariusza i jest to szybszy sposób niż w sądzie, jednak są przypadki, gdzie możliwa jest jedynie droga sądowa. 

Jeśli chciałbyś szybko spieniężyć nieruchomość otrzymaną w spadku to wypełnij formularz kontaktowy. Nasza firma Kasa-za-M specjalizuję się w szybkim kupnie nieruchomości za gotówkę.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!