Umowa dożywocia – szansa na spokojną starość

Umowa o dożywocie może być szansą na spokojną i bezpieczną starość dla wielu starszych osób, a zwłaszcza tych, które borykają się z kłopotami finansowymi powodowanymi chociażby niską emeryturą i wysokimi kosztami leków. Niejeden senior decyduje się na podpisanie takiej umowy ze swoim dzieckiem. Czasami i dzieci namawiają rodziców na podpisanie takiej umowy gwarantując im prawo dożywocia w zamian za to, że po śmierci będą miały pełne prawo do mieszkania, bez konieczności spłacania zachowku innym spadkobiercom. Jak zawrzeć umowę dożywocia, ile to kosztuje i czy można ją rozwiązać?

Jak zawrzeć umowę dożywocia?

Umowa o dożywocie jest jednocześnie przeniesieniem prawa własności mieszkania na inną osobę i zobowiązaniem jej do opieki i zapewnienia utrzymania dożywotnika. Oznacza to, że dożywotnik mimo że przestanie być właścicielem mieszkania, będzie posiadał prawo dożywocia, czyli będzie mógł mieszkać w nim do końca życia i będzie miał zapewnione środki na utrzymanie. Umowa o dożywocie może być zawarta jedynie w formie aktu notarialnego. Pierwsza jej część dotyczy przeniesienia prawa własności, a druga zobowiązań nabywcy wobec dożywotnika. Tutaj dożywotnik może dowolnie określić czego oczekuje. Należy pamiętać, że umowa o dożywocie, to nie to samo, co umowa darowizny. Ta umowa oznacza jakby podarowanie mieszkania innej osobie. Osoba obdarowana nie ma wtedy obowiązku zapewnienia opieki ani utrzymania. Jedynie można ustanowić służebność osobistą mieszkania, umożliwiającą obdarowującemu zamieszkiwanie w nim do końca życia. Ponadto po jego śmierci może  być konieczne wypłacenie zachowku innym spadkobiercom.

Zastanawiasz się czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym?  Zapraszamy w takim razie do naszego niedawnego wpisu.

Umowa dożywocia – koszty

Z racji tego, że umowa dożywocia musi mieć formę aktu notarialnego, należy liczyć się z kosztami i przygotować na jej zawarcie również finansowo. Notariuszowi trzeba będzie bowiem zapłacić taksę. Jej wysokość będzie zależała od wartości mieszkania. Jeśli  jego wartość będzie mieściła się w przedziale od 60 000 złotych do 1 miliona, to taksa wyniesie 1010 złotych plus 0,4 % od nadwyżki powyżej tych 60 000. Na przykład, jeśli wartość mieszkania wynosi 200 000 złotych, to taksa wyniesie 1010 zł plus 0,4% z 140 000 złotych. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest wpisanie umowy dożywocia do ksiąg wieczystych, co wiąże się z opłatą 200 złotych. Ponadto kosztuje każda strona odpisu umowy – notariusz za jedną pobiera 6 złotych. Oprócz tego jeszcze dla nabywcy generuje umowa dożywocia koszty dodatkowe w postaci obowiązkowego podatku PCC w wysokości 2% wartości mieszkania. 

Stwierdzenie nabycia spadku czym jest i jak się o nie ubiegać?

Czy umowę dożywocia można rozwiązać?

Rozwiązanie umowy dożywocia nie jest niemożliwe, ale jest bardzo trudne. Zdarza się tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. W większości przypadków sprawa kończy się zmianami w umowie, ustanawiającymi dożywotnią rentę dla dożywotnika. Może tak być w przypadku, gdy pojawiają się konflikty czy inne stosunki, które uniemożliwiają bezpośrednią styczność dożywotnika z opiekunem, a także gdy nabywca sprzeda mieszkanie. 

Kasa-Za-M to firma zajmująca się skupem nieruchomości, także tych z problemami. Wypełnij nasz formularz kontaktowy a błyskawicznie się z Tobą skontaktujemy.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!