Testament – co musisz wiedzieć?

Ze względu na prawo dziedziczenia i zaszczepiony w nas strach przed śmiercią niewiele osób decyduje się na spisanie dokumentu, jakim jest testament. Ludzie starszej daty uważają, że działanie związane ze spisaniem swojej ostatniej woli jest prostą drogą do trumny. Szkoda, ponieważ dokument taki jest bardzo pomocny w wypełnianiu woli zmarłego, która nie zawsze jest zgodna z tą, którą dyktuje nam prawo. Warto więc za życia zastanowić się, co posiadamy i komu możemy to zostawić. Jest kilka rodzajów testamentów, które warto poznać.

Jakie są rodzaje testamentów i kto może otrzymać spadek?

Testament jest dokumentem, który jako jedyny może stanowić sposób na rozporządzenie wszystkim tym, co zostawił po sobie zmarły. Dzięki niemu zabezpieczamy przyszłość ważnych dla nas osób, co sprawia, że odchodzimy z tego świata spokojniejsi, a oni mają zapewnioną prostą drogę do otrzymania spadku. Bardzo ważne jednak, aby tworząc dokument upewnić się co do jego ważności, ponieważ tylko ważny papier będzie uznany przez polskie prawo. Testament zostanie uznany za nieważny, jeśli w momencie jego spisywania spadkodawca był nie w pełni świadomy, lub jeśli zostanie udowodnione, że proces odbył się pod wpływem jakiejkolwiek presji z zewnątrz. Testament musi być spisany przez jedną osobę, wyklucza się więc ważność wspólnych testamentów, również małżonków, czy też rodzeństwa.

Co jeszcze jest istotne? Spisując testament, warto zawrzeć w nim nie tylko swoją ostatnią wolę, ale także alternatywne rozwiązania w przypadku, w którym spadkobierca nie mógłby, lub też nie chciałby otrzymać swojej części spadku. Kto więc może otrzymać spadek? Otóż osoba, która posiada zdolność testowania. Co to znaczy? Zdolność do testowania to nic innego, jak pełnoletność i pełna zdolność do czynności prawnych.

W gruncie rzeczy, w świetle prawa i przepisów kodeksu cywilnego istnieją tylko dwa rodzaje testamentów. Zwykły i szczególny. Warto jednak zauważyć, ze są to raczej grupy rodzajów testamentów. I tak w każdej z tych grup znajdziemy kilka innych typów testamentów, z których każdy jest w świetle prawa ważny. Oczywiście tworząc go, spadkodawca musi trzymać się konkretnych zasad, ponieważ uchylenie się od nich może spowodować uznaniem testamentu za nieważny i wdrożenie w życie dziedziczenia ustawowego.

Testament zwykły

W grupie testamentów zwykłych znajduje się testament holograficzny, notarialny oraz alograficzny. Pierwszy z nich jest najprostszą wersją wszystkich. Do jego napisania niepotrzebni są świadkowie, a sama jego treść i obecność mogą pozostać tajemnicą aż do śmierci spadkobiercy. Istotą takiego testamentu jest to, że musi on być spisane ręcznie, podpisany i opatrzony datą. Jeśli te trzy warunki zostaną spełnione, testament będzie uznany jako ważny. Niedozwolone jest spisanie testamentu na komputerze i jedynie ręcznie podpisanie, ponieważ taki dokument łatwo podważyć. Podrobienie pisma z całego testamentu będzie bowiem znacznie trudniejsze, niż podrobienie podpisu, co w dzisiejszych czasach stanowi dla oszustów niewielkie wyzwanie.

Drugi typ to testament notarialny, który sporządza notariusz w postaci aktu notarialnego. Jest on uznawany za dokument urzędowy i należy do najbezpieczniejszej formy testamentu. Notariusz zajmujący się ostatnią wolą spadkobiercy spisaną na papierze redaguje ją, jednocześnie sprawdzając, czy spadkobierca świadomy jest tego, co zostało zawarte w treści. Notariusz potwierdza zdolność do testowania spadkobiercy oraz czuwa nad każdym elementem dokumentu, aby ten był w pełni poprawny. Ponadto dokument taki zostaje zdeponowany w kancelarii, nie istnieje więc ryzyko zagubienia go od strony spadkodawcy.

Trzeci testament zwykły to testament alograficzny, który również należy do dokumentów urzędowych. Spisuje się go w obecności dwóch osób, które są nazwane świadkami. Spadkodawca określa swoją wolę w sposób ustny w obecności urzędnika, którym może być między innymi wójt, starosta, czy też kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zobacz też: 

Jak szybko sprzedać mieszkanie?

Testament szczególny

W grupie testamentów szczególnych znajduje się testament ustny, podróżny oraz wojskowy. Jak sama nazwa tego rodzaju testamentu wskazuje, spisuje się je w sytuacjach znacznie odbiegających od codziennego trybu życia. Testament ustny jest uznawany jedynie wtedy, gdy istniały przesłanki do spisania go, czy raczej wyrażenia w ten sposób. Okoliczności sprzyjające to obawa rychlej śmierci osoby spisującej testament. Warunkiem jego ważności jest obecność trzech świadków, z których jeden ma obowiązek spisania słów umierającego w ciągu roku od wyrażenia przez niego swojej woli. Istotna jest oczywiście wypowiedziana treść, ale też miejsce zdarzenia, jego data oraz trzy podpisy na dokumencie. Podpisy trzech świadków lub przez spadkodawcę i dwóch z trzech obecnych świadków. Jeśli żaden ze świadków nie spisał ostatniej woli zmarłego, a doszło już do otwarcia spadku, muszą oni zgłosić się wspólnie w ciągu sześciu miesięcy od rzeczonego otwarcia i złożyć wspólne, spójne zeznania na temat ostatniej woli zmarłego.

Drugi typ testamentu szczególnego to testament podróżny. Sporządza się go w razie konieczności na statkach powietrznych lub morskich. Musi być przy tym obecny kapitan statku i dwóch niezależnych świadków. Wszyscy muszą się też na tym dokumencie podpisać. Co ważne, jako testament szczególny może on być spisany bez względu na fakt, czy spadkodawca jest w pełni sprawny, czy też posiada defekt w postaci braku słuchu, czy też umiejętności mówienia.

Trzecim typem jest testament wojskowy, który spisuje się w przykrych okolicznościach wojny, lub też w stanie przygotowawczym do niej. Spisuje się go przed sędzią wojskowym, który wysłuchuje wolę spadkodawcy i zapisuje jej treść razem z datą i odpowiednimi podpisami. Można też dokonać jego stworzenia poprzez spisanie go w obecności dwóch świadków.

Co jednak odróżnia od siebie testamenty zwykłe od szczególnych? Otóż data ważności. Testamenty zwykłe są ważne bezterminowo, natomiast testamenty szczególne są ważne przez sześć miesięcy od momentu, w którym okoliczności ich spisania przestały istnieć. Jeśli spadkodawca umiera w tym czasie, testament pozostaje ważny, jeśli jednak w dalszym ciągu żyje, ma obowiązek przekształcenia testamentu szczególnego w zwykły.

Podważanie i zrzeczenie się testamentu

Oczywiście jak każdy dokument, testament również można podważać. Są ku temu różne powody, jednakże jednymi z popularniejszych są na pewno próby uznania za fakt nieważność testamentu, kwestionowanie wydziedziczenia, czy też brak zgody na ostatnią wolę spadkodawcy. Testament można również całkowicie unieważnić, jednak droga w tym kierunku jest dosyć długa i wyboista, dlatego też trzeba mieć silne argumenty co do tego, na czym nam zależy. Można się również testamentu zrzec. Kiedy? Kiedy istnieje możliwość, że oferowana nam w spadku nieruchomość jest zadłużona, albo boimy się faktycznej ilości długów osoby zmarłej, którą nie do końca znaliśmy.

Co jednak w przypadku, w którym otrzymaliśmy nieruchomość w spadku i dopiero po jakimś czasie okazało się, że są z nią problemy? W dzisiejszych czasach można sobie z tym poradzić bardzo szybko. Otóż wystarczy sprzedać nieruchomość do skupu. Profesjonalna firma zajmujące się skupem mieszkań, domów i działek nie będzie miała problemu z faktem zadłużenia nieruchomości. Po krótkiej rozmowie otrzymamy wycenę, a po kilku dniach mieszkanie będziemy mieć z głowy. A dodatkową gotówkę w ręku. Warto się nad tym dobrze zastanowić wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej skupu.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!