Notariusz, czyli człowiek zabezpieczający transakcję

Na wstępie wyjaśnimy, kim jest notariusz. Jest to osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest wykonywanie czynności prawnych nadających szeregu dokumentom charakter urzędowy. Porządkuje sprawy spadkowe, potwierdza umowy kupna – sprzedaży oraz wykonuje szereg innych poświadczeń notarialnych. Każdy dokument potwierdzony przez notariusza to akt notarialny, który sam w sobie jest dokumentem prawnie zabezpieczającym interesy stron dokonujących transakcji.

Notariusz jest wykształconym prawnikiem, a kancelaria notarialna jest wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości. Inaczej niż w przypadku radców prawnych lub adwokatów, notariusz jest funkcjonariuszem publicznym powoływanym przez Ministra i chronionym prawnie. Kancelaria notarialna czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowością wykonania umów między stronami. Jako osoba zaufania publicznego notariusz musi koniecznie zachować tajemnicę w postępowaniu notarialnym.

Kancelaria notarialna przy sprzedaży mieszkania

Sprzedaż nieruchomości nie może odbyć się bez wizyty w kancelarii notarialnej.  Wszelka dokumentacja dotycząca osób i nieruchomości zbywanej musi być potwierdzona aktem notarialnym. Takie rozwiązanie zabezpiecza strony, a w przypadku niedotrzymania warunków przez jedną ze stron wyciągane są konsekwencje prawne.

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży mieszkania może, choć nie musi być potwierdzona przez notariusza, ale już końcowa umowa przyrzeczona powinna zostać zakończona podpisaniem aktu notarialnego. Łatwiejsze wówczas staje się dochodzenie przed sądem spraw, jeśli skomplikują się z różnych przyczyn. W tej sytuacji można powiedzieć, że działania kancelarii notarialnej i dokonywany akt notarialny to działania prewencyjne zapobiegające powstaniu wielu sporów rozstrzyganych w sądzie. 

Sprawdź: Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym

Ile kosztuje notariusz?

Kancelaria notarialna działa na mocy powołania przez Ministerstwo Sprawiedliwości i również z tego względu opłaty notarialne są ujęte odgórnie i przyjmują wartość procentową adekwatną do wartości obiektu wykonywanego aktu notarialnego.

Rozporządzenie odgórne określa dokładną taksę notarialną za każdą z wykonywanych czynności. Pamiętać należy w tym przypadku, że wszystkie czynności powinny zostać wykonane w kancelarii notarialnej, choć są sytuacje, kiedy notariusz musi dokonać aktu notarialnego poza swoim biurem. Wówczas może przyjąć dodatkową opłatę notarialną

Notariusz sam ustala wartość swoich usług, a odgórnie nałożone stawki są maksymalne i nie może ich przekroczyć. Realnie wygląda to jednak tak, że notariusze zazwyczaj oscylują właśnie w maksymalnych kwotach. 

Pojedynczy dokument z potwierdzonym podpisem sygnowany przez notariusza lub pełnomocnictwo nie będzie wiele kosztować. Natomiast akt notarialny dotyczący mieszkania, domu, działki będzie już sporym kosztem. Opłaty notarialne wyliczyć można na podstawie kalkulatora usług notarialnych. 

Przyjęte jest, że wartość czynności do 3 tys. zł kosztuje 100 zł, powyżej 3000 zł do 10 000 zł zapłacimy dodatkowe 3% od kwoty powyżej 3 tys. zł. W kalkulatorze zamieszczone są wartości procentowe dotyczące coraz wyższych kwot i można wyliczyć dokładnie wartość aktu notarialnego.

Czynności notarialne

W tym miejscu zaznaczyć należy, że opłaty notarialne obejmują szereg czynności przygotowawczych do aktu notarialnego. Wizyta w kancelarii notarialnej jest bezpłatna, a notariusz zobligowany jest do wyjaśnienia zainteresowanym wszystkich aspektów dotyczących przygotowywanej transakcji. 

Przygotowując akt notarialny notariusz sprawdza księgę wieczystą nieruchomości, jeśli nie jest założona to ją zakłada i rejestruje w sądzie.  Sporządza akt notarialny na podstawie ustaleń obu stron w formie przedłożonych umów kupna – sprzedaży. Może również sam skonstruować taką umowę, będącą zabezpieczeniem praw stron postępowania. Dopilnowuje dostarczenia niezbędnej dokumentacji i chroniąc bezstronnie interesy obu stron doprowadza do klarownego sfinalizowania umowy. 

Akt notarialny – finał sprzedaży nieruchomości

Akt notarialny jest zasadniczo podsumowaniem całego procesu sprzedaży. Potwierdza przeniesienie własności nieruchomości ze strony zbywającej na nabywcę. Wybór odpowiedniej kancelarii notarialnej jest kluczowy dla interesów obu stron. Przyjęło się, że kupujący nieruchomość dokonuje tego wyboru. Skorzystać można z rejestrów notarialnych, gdzie uwidocznione są wszystkie kancelarie na obszarze Polski i wybrać taką, której usługi kosztują mniej.

W każdej dziedzinie są bardziej profesjonalni specjaliści i trochę mniej. Wybrać należy sprawdzonego notariusza o dobrej opinii. To pozwoli dobrze zabezpieczyć prawnie umowę kupna – sprzedaży. 

Akt notarialny sporządzony w kancelarii notarialnej jest dokumentem zawierającym wszystkie dane dotyczące osób zainteresowanych i obiektu zbywanego. Wybór odpowiedniej kancelarii notarialnej pozwala na perfekcyjne przygotowanie aktu notarialnego wolnego od literówek oraz błędów w zapisach notarialnych. Warto tu powiedzieć, że każdy błąd w akcie notarialnym może być podstawą do jego uchylenia. Z tego względu dobry wybór notariusza jest sprawą kluczową.Nasza firma Kasa-za-M.pl do aktu notarialnego wybierze notariusza wskazanego przez Ciebie.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!