Najem okazjonalny – co powinna zawierać umowa?

Najem mieszkania, szczególnie w dzisiejszych, niepewnych czasach, może stanowić stabilne i wysokie źródło dochodów. Aby się tak stało, będziesz musiał nie tylko znaleźć uczciwych i rzetelnych najemców, ale także odpowiednio przygotować się do współpracy. Jednak w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy, nie nastając przy tym na prawa swoich przyszłych lokatorów? Oczywiście za pomocą odpowiedniej konstrukcji prawnej podpisywanej umowy, wybierać przy tym optymalny rodzaj najmu. Najprawdopodobniej, najlepszym dla Ciebie wyborem, będzie najem okazjonalny. Co powinna zawierać umowa? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Rodzaje najmu mieszkania

Polskie prawo wyróżnia trzy rodzaje najmu mieszkania. Pierwszym z nich, jest umowa najmu mieszkania na czas określony. Jest to jedna z najbardziej upowszechnionych form wynajmu nieruchomości, głównie z uwagi na fakt swojej prostoty. Bardzo dokładnie określa ona ramy czasowe, w których stosunek najmu ma obowiązywać, co powoduje, że z punktu widzenia prawnego, jest to umowa niezwykle stabilna.

Najczęściej, znajduje ona swoje zastosowanie w przypadku mieszkań na wynajem dla turystów, którzy z góry wiedzą, ile czasu zamierzają w danym miejscu spędzić. Umowa najmu mieszkania na czas określony, zapewnia wynajmującemu stabilność finansową, nie tylko z uwagi na jasne reguły i ustaloną wcześniej długość trwania najmu, ale również z uwagi na fakt, że wypowiedzenie najmu przez najemcę, obwarowane jest dodatkowymi obostrzeniami.

Aby najemca mógł wypowiedzieć taką umowę najmu, na warunkach innych, niż te określone przez Ciebie w umowie, będzie musiał posiłkować się jedną z dwóch przesłanek.

Wynajem mieszkania – wszystko o umowach.

Wynajem mieszkania. Wszystko o umowach najmu mieszkania.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Pierwszą z nich, dość mało prawdopodobną, jest wystąpienie nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, mogących stanowić istotne zagrożenie dla życia, lub zdrowia któregokolwiek z wynajmujących. Jednak drugą możliwość, stanowi wykazanie, że najmowany lokal posiada wady, których istnienie zostało zatajone przed wynajmującym na etapie podpisywania umowy, a które mają znaczący dla niej charakter.

Jeżeli natomiast, umowa najmu mieszkania nie zawiera informacji o sposobie i terminie wypowiedzenia, wówczas nie będzie możliwości zakończenia jej przed czasem – najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat przez cały czas jej trwania, bez względu nawet na to, czy opuści wynajmowany lokal.

Nieco inaczej ma się sprawa, gdy w grę wchodzi umowa najmu mieszkania na czas nieokreślony. W takiej sytuacji nie ustalasz z góry terminu, w jakim dojdzie do zakończenia współpracy – rozwiązanie umowy jest możliwe jedynie wówczas, gdy jedna ze stron przedstawi drugiej wypowiedzenie. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany do umieszczenia w umowie informacji, o okresie wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobisz, to zgodnie z prawem, okres ten wyniesie trzy miesiące.

Trzeci rodzaj najmu mieszkania, stanowi najem okazjonalny. To właśnie on w ostatnim czasie zyskuje na popularności, głównie z uwagi na fakt, jak silnie chroni interesy wynajmującego.

Czym jest najem okazjonalny?

Można by zaryzykować stwierdzenie, że najem okazjonalny to po prostu umowa najmu mieszkania na czas określony, z tym że zawarta w taki sposób, by jak najmocniej chronić interesy wynajmującego. Wbrew pozorom, jej konstrukcja prawna wcale nie jest taka banalna, a do jej zawarcia nie wystarczy wyłącznie chęć obu stron. Ale czym tak naprawdę jest najem okazjonalny?

Przede wszystkim, wyłącza on prawo lokatora, do skorzystania z jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Wynajmujący, w przypadku rozwiązania umowy, może jeszcze tego samego dnia, usunąć lokatora z mieszkania, wraz z całym jego dobytkiem.

Najem okazjonalny jest dobrą alternatywą dla wszystkich wynajmujących, którzy sparzyli się już na nieuczciwości niektórych lokatorów, lub po prostu chcą się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych nieprzyjemności. Minusem tego rodzaju umowy jest jednak fakt, że niewielu najemców zgodzi się na takie warunki, w obawie o swoje interesy. Co więcej, taka umowa najmu mieszkania, wymaga również wizyty u notariusza – nie wystarczy złożenie podpisów.

Pamiętaj również, że umowa o najem okazjonalny, każdorazowo musi być zawarta na czas określony, nieprzekraczający dziesięciu lat.

Notariusz, kim jest i jak może pomóc przy najmie mieszkania?

Notariusz, czyli człowiek zabezpieczający transakcję

Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Żeby umowa najmu mieszkania, na zasadach najmu okazjonalnego, miała w ogóle rację bytu, w pierwszej kolejności będziesz musiał skierować się do notariusza, razem z przyszłym najemcą. To właśnie tam, lokator będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i oddaniu lokalu, w trybie przewidzianym w oświadczeniu. Rzeczone oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego, pod rygorem nieważności, a koszty tej operacji, zwyczajowo przypadają na wynajmującego.

Dodatkowo przyszły lokator musi przedstawić pozwolenie, wydane przez właściciela innej nieruchomości, które da mu prawo na wyprowadzkę do tego właśnie mieszkania, po zakończeniu umowy o najem okazjonalny.

Pozostałe wymagania, dotyczące umowy najmu mieszkania, mają standardowy charakter. Przeczytasz o nich w poniższym podsumowaniu.

Podsumowując, umowa najmu mieszkania, jako najem okazjonalny, powinna zawierać następujące dane:

  • Miejsce i data zawarcia umowy,
  • Dane stron, zawierających umowę (imiona, nazwiska, numery pesel i dowodów osobistych),
  • Szczegółowy opis wynajmowanej nieruchomości, określający jego adres, metraż, oraz ilość pomieszczeń,
  • Opis stanu technicznego mieszkania oraz jego wyposażenia,
  • Wysokość opłat czynszowych i pokrewnych,
  • Okres obowiązywania umowy,
  • Określenie sposobów, umożliwiających wypowiedzenie umowy,
  • Akt notarialny, zobowiązujący najemcę do dobrowolnego poddania się egzekucji i opuszczenia lokalu, wraz z całym swoim dobytkiem, w ustalonym terminie,
  • Informację o lokalu, przeznaczonym do zamieszkania przez najemcę po rozwiązaniu umowy,
  • Zgodę właściciela wskazanego wyżej lokalu, na zamieszkanie w nim najemcy po wygaśnięciu umowy.

Posiadasz mieszkanie z długami, albo potrzebujące pilnego remontu, a mimo to poszukujesz na nie kupca? Świetnie trafiłeś! Wypełnij Formularz Kontaktowy Skup mieszkań online, a otrzymasz szybką i bezpłatną wycenę online! Podejmij z nami współpracę, a mieszkanie sprzedaż w ekspresowym tempie!

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!