Mieszkanie po rozwodzie – co z mieszkaniem po rozwodzie?

Rozwód jest bardzo stresującym momentem dla obu stron. Często wiąże się to z wieloma komplikacjami, a sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. W najgorszej sytuacji są osoby posiadające dzieci. Wtedy oprócz podziału majątku trzeba też ustalić podział obowiązków rodzicielski. Ale co ze wspólnym mieszkaniem? Jak wygląda podział mieszkania po rozwodzie? Czy wspólne mieszkanie po rozwodzie może być konieczne? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Rozwód a mieszkanie – majątek wspólny

W momencie zawarcia małżeństwa dochodzi do zawiązania współwłasności majątkowej między małżonkami. Jedynym wyjątkiem jest zawarcie intercyzy jeszcze przed ślubem. Intercyza może dokładnie precyzować co jest majątkiem wspólnym, a co nim nie jest albo może wprowadzić całkowitą rozdzielność majątkową. Jeżeli małżonkowie nie zdecydują się na podpisanie intercyzy to cały ich majątek zostaje podzielony na majątek wspólny i osobisty. Majątkiem wspólnym są między innymi przychody za pracę, prowadzenie działalności gospodarczej czy te wynikające z umowy zlecenie. Jeżeli małżonkowie posiadają mieszkanie na wynajem to dochody z takiego mieszkania również są wspólne. W skrócie, całość środków na wspólnym koncie małżonków jest zaliczana do majątku wspólnego.

W małżeństwie nie ma podstaw do rozdzielności majątkowej (z wyjątkiem intercyzy). Możliwy jest zatem podział mieszkania po rozwodzie. Tylko rozwód jest podstawą do podziału mieszkania i reszty wspólnego majątku. Nie zawsze mieszkanie po rozwodzie podlega podziałowi. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy mieszkanie należało tylko do jednego z małżonków i było częścią jego majątku osobistego. Może to być mieszkanie nabyte jeszcze przed małżeństwem, mieszkanie otrzymane w spadku albo poprzez darowiznę.

Rozwód a mieszkanie spółdzielcze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Osoby posiadające takie prawo nie mają pełnej własności ale mogą z lokalu korzystać oraz nim rozporządzać. Jeżeli takie prawo zostało nabyte po zawarciu związku małżeńskiego to również jest zaliczane do majątku wspólnego, a przy rozwodzie istnieje możliwość podziału. Najlepszym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia i nie wkraczanie na ścieżkę sądową. Wtedy można załatwić sprawę poprzez podpisanie umowy notarialnej.

Rozówd i mieszkanie na sprzedaż

Podział mieszkania po rozwodzie bez orzekania o winie

Najszybszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie. Dojście do porozumienia w sprawie podziału majątku też wiele ułatwia. Już podczas pierwszej rozprawy rozwodowej można przedstawić wspólnie wypracowane porozumienie i bez zbędnych komplikacji dochodzi do podziału. Mieszkanie po rozwodzie zostaje podzielone w taki sposób jaki małżonkowie uznali za najlepszy. Wszystko odbywa się za porozumieniem stron co pozwala uniknąć wiele czasu, stresów i pieniędzy. Zawsze warto dążyć do jak najszybszego rozwiązania sprawy aby podział mieszkania po rozwodzie nie przyniósł dodatkowych kłopotów.

Rozwód a mieszkanie – podział przed rozwodem

Jeśli nie wiesz co z mieszkaniem po rozwodzie to zastanów się nad tym jeszcze przed rozwodem. Bardzo dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest właśnie podział mieszkania przed rozprawą sądową. Konieczne jest doprowadzenie do rozdzielności majątkowej. Można to zrobić dużo taniej i szybciej dzięki podzieleniu mieszkania poprzez akt notarialny. Do rozdzielności majątkowej dochodzi w momencie podpisania aktu notarialnego. Mieszkanie dzielone jest po równo, chyba że strony wypracowały inne porozumienie. Zatem można uzyskać rozdzielność majątkową jeszcze przed rozwodem. To wiele ułatwia, szczególnie jeżeli rozwód będzie bez orzekania o winie. Cały ten proces jest dzięki temu dużo krótszy.

Rozwód a mieszkanie – podział mieszkania po rozprawie

Niestety nie zawsze udaje się osiągnąć porozumienie między małżonkami i konieczny jest podział majątku w sądzie. Jest to zdecydowanie najgorsze wyjście z sytuacji ale czasami jedyne możliwe. Aby rozpocząć cały proces trzeba złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego i przedstawić w nim wszystkie składowe wspólnego majątku. Mieszkanie po rozwodzie najczęściej dzielone jest na pół i konieczne jest złożenie odpisu z księgi wieczystej. Wartość mieszkania może ustalić rzeczoznawca ale najlepiej jeżeli małżonkowie sami dojdą do porozumienia w tej kwestii i ustalą wartość mieszkania. Jeżeli jeden z małżonków wnioskuje o nierówny podział majątku to musi mieć ku temu jasne przesłanki i dowody. To jak zostanie podzielone mieszkanie po rozwodzie zależy od wielu czynników.

Co z mieszkaniem po rozwodzie? – sposoby podziału mieszkania

W przypadku rozwodu najlepszym sposobem na podział mieszkania jest jego sprzedaż i podzielenie się pieniędzmi. Takie rozwiązanie nie generuje dodatkowych komplikacji, a małżonkowie mogą szybko zamknąć sprawę. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli jeden z małżonków dalej chce korzystać z tego mieszkania to trzeba szukać innego rozwiązania. Może nim być spłata jednego z małżonków. Osoba, która chce w mieszkaniu dalej mieszkać spłaca byłego małżonka oddając mu jego część wartości mieszkania. To dobre rozwiązanie sytuacji. Jeżeli z różnych względów nie jest to możliwe, warto rozważyć fizyczny podział mieszkania na dwa mniejsze. Tutaj wszystko zależy od układu mieszkania i zgody spółdzielni mieszkaniowej. A może wspólne mieszkanie po rozwodzie? Czasem okazuje się to jedynym wyjściem z sytuacji. Warto uznać to za rozwiązanie tymczasowe i dążyć do podziału majątku. Wspólne mieszkanie po rozwodzie może generować wiele konfliktów i stresu. Nie każdy jest na to gotowy. Dodatkowo wspólne mieszkanie po rozwodzie nie może trwać wiecznie, trzeba szukać innych rozwiązań.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!