Czym jest dziedziczenie ustawowe mieszkania?

Po osobie zmarłej zostają nie tylko rzeczy. Zostają też pieniądze i oczywiście miejsce, gdzie ta osoba mieszkała, czyli jej dom, lub mieszkanie. Jak wygląda sprawa z dziedziczeniem mieszkania? W tym wpisie poruszymy kwestie: testament a dziedziczenie ustawowe i zasady dziedziczenia ustawowego mieszkania. 

Testament a dziedziczenie ustawowe

Jak wiemy, odziedziczyć spadek po zmarłym można na dwa sposoby – na mocy testamentu napisanego przez zmarłego przed śmiercią lub ustawowo. Testament jest jednak ważniejszy, gdyż przedstawia on wolę zmarłego i jeśli został sporządzony, to spadek przypada według zapisów w nim zawartych. Jeśli jednak zmarły nie spisał testamentu, spadek przypada spadkobiercom poprzez dziedziczenie ustawowe, czyli według przepisów prawa. Warto też pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy dziedziczy się na podstawie testamentu czy ustawowo, można w przypadku zostania pominiętym uzyskać tak zwany zachowek. 

Dziedziczenie ustawowe mieszkania – zasady

Dziedziczenie ustawowe mieszkania odbywa się zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Według tego prawa, majątek dziedziczą członkowie rodziny zmarłego w ściśle określonej kolejności. W pierwszej kolejności majątek (w tym mieszkanie) dziedziczy małżonek oraz dzieci zmarłego. Dopiero w następnej kolejności znajdują się wnuki oraz inni członkowie rodziny, którzy otrzymują spadek wtedy, gdy osoba zmarła nie miała małżonka lub dzieci. W sytuacji, gdy osoba zmarła była całkowicie samotna, jej majątek i mieszkanie zostaje przejęte przez gminę, w której mieszkała lub Skarb Państwa. Małżonek i dzieci dziedziczą majątek w częściach równych, ale małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ majątku. Jeśli majątek przypada na kilku spadkobierców, konieczne jest dokonanie sprawiedliwego podziału, który w przypadku mieszkania nie jest taki prosty. 

Mieszkanie i kilku spadkobierców

W przypadku kilku ustawowych spadkobierców (małżonka plus dzieci lub samych dzieci jeśli jest więcej niż jedno) konieczny jest podział majątku. Tymczasem mieszkania nie da się ot tak podzielić. W takiej sytuacji są dwie możliwości. Pierwsza, to taka, że jeden ze spadkobierców otrzymuje mieszkanie i może z niego korzystać samodzielnie, pod warunkiem, że spłaci odpowiednią część jego wartości pozostałym spadkobiercom. Jeśli mamy trzech spadkobierców, to wtedy osoba, która przejmuje mieszkanie, musi zapłacić pozostałym po 1/3 jego wartości. Druga możliwość zaś jest taka, że mieszkanie (jeśli nikt go nie potrzebuje) można sprzedać i uzyskaną za nie kwotę podzielić między wszystkich spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że sprzedając mieszkanie przed upływem 5 lat od momentu gdy otrzymaliśmy spadek, trzeba zapłacić od uzyskanej za nie kwoty podatek dochodowy. Ewentualnie jeszcze, jeśli więcej niż jeden spadkobierca chce mieszkać w odziedziczonym mieszkaniu, należy dokonać jego podziału na części należące do poszczególnych spadkobierców. 

Jeśli zależy ci na szybkiej sprzedaży mieszkania otrzymanego drogą dziedziczenia zachęcamy do skorzystania z usług firmy Kasa-za-M.pl. Oferujemy usługi szybkiego skupu nieruchomości, także tych z problemami prawnymi. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie https://kasa-za-m.pl/.  

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!